Våra tjänster

Skrivarinventering

Få koll på dina kostnader

Har du koll på era utskriftskostnader? Står era skrivare på rätt plats, eller finns det ett annat alternativ som rent av skulle kunna sänka era kostnader? Hur mycket av utskrifterna är färg och vad mycket skannas och kopieras?

Koneo LSM fångar in samtliga märken och skrivarmodeller, lösningen inventerar hela er skrivarpark och berättar hur mycket varje maskin används och på vilket sätt. Du får fullständig koll och kan få ut färdiga snygga rapporter som kan användas som beslutsunderlag.Vill du veta mer om skrivarinventering? Kontakta oss