ShadowProtect SPX

Kon-IT rekommenderar ShadowProtect SPX från StorageCraft

En säker backuplösning för Windows-miljöer, Linux-miljöer eller blandade IT-miljöer.

Finns behov av en central övervakning över servrar och klienter, använder man den licensfria programvaran ShadowControl. Självklart inkluderas licensfria möjligheter att även hantera offlinebackuper.

Funktioner i SPX

Plattformsöverskridande stöd

Skydda din Windows- eller Linux-baserade IT-miljö (virtuell eller fysisk) – med en produkt.

Säkerhetskopiering

Registrera allt – system, program, konfigurationsinställningar, tjänster, data – så du inte riskerar att förlora oersättliga data, anpassade program eller ditt operativsystem.

Schemaläggning

Säkerhetskopiera regelbundet, till och med samtidigt som användarna arbetar (de märker ingenting), så riskerar du aldrig att förlora mer än ett par minuters arbete.

Fjärrhantering

Fjärrhantera installation av SPX-agenter och schemaläggning av säkerhetskopieringsjobb.

Testning

Utför tester på dina säkerhetskopierade avbildningar, så du är säker på att de fungerar om.

Avbildningshantering

Hantera de säkerhetskopierade avbildningarnas storlek och filtyp, så att du kan lagra eller migrera dem.

Återställning

Återställ en fil eller en mapp, eller återställ hela systemet – till samma eller en annan maskinvara.

Migrering

Flytta ett system till en ny dator, oavsett maskinvara och utan att förlora drifttid.

ShadowProtect SPX

Kanske inser man inte hur viktigt det är med en säker och genomtänkt backuplösning för din IT-miljö, förrän den dag man verkligen behöver den. ShadowProtect® SPX tillhandahåller säkerhetskopiering, katastrofåterställning, dataskydd samt hanterad systemmigrering för Windows- och Linux-system på både virtuella och fysiska datorer – oavsett storleken på din IT-miljö.

SPX-licenser är tillgängliga per system för:

  • Fysiska servrar och Small Business-servrar med Windows
  • Fysiska Linux-servrar
  • Virtuella Windows-datorer
  • Virtuella Linux-datorer
  • Stationära och bärbara datorer med Windows

ShadowProtect SPX skapar snabbt och effektivt säkerhetskopierade avbildningar på sektornivå som innehåller operativsystemet, program, tjänster, konfigurationsinställningar och datavolymer. Eftersom en säkerhetskopierad avbildning innehåller allt på datorn kan du återställa system, program och data på bara några få minuter när du behöver det, oavsett plats eller tidpunkt.

Du kan schemalägga regelbundna säkerhetskopieringar för att garantera att du har de säkerhetskopierade avbildningarna som du behöver för en återställning. Från hanteringskonsolen kan du välja att antingen använda ett fördefinierat säkerhetskopieringsschema eller skapa ett anpassat säkerhetskopieringsjobb.

När du väl har säkerhetskopierade avbildningar i SPX, har du flera snabba återställningsalternativ. Beroende på haveriets omfattning kan du:

  • Snabbt få tillgång till saknade filer och mappar genom att montera och söka i säkerhetskopierad avbildning
  • Starta upp en säkerhetskopierad avbildning som en virtuell dator (VM) som en snabb, tillfällig lösning genom att använda StorageCraft VirtualBoot™-tekniken
  • Återställa ett Windows- eller Linux-system till samma eller annan maskinvara eller till en virtuell miljö på bara några minuter

 

Ladda ned StorageCraft informationsmaterial:

Ring oss och prata Backup

Ring 0522 – 14150