Nu startar vi igång Webb och E-handelsfabriken!

By mars 27, 2017 april 28th, 2017 E-handel
E-handelsfabriken

Nu startar vi igång Webb och E-handelsfabriken!

Vi har mer än 10 års erfarenhet från Webb och E-handel. Traditionellt sett, som vi arbetat och som de flesta av våra andra kollegor i branschen fortfarande arbetar med Webb & E-handel idag, är isolerat till respektive leverans. Detta blir ineffektivt och kostsamt både för kund och leverantör. Samtidigt läggs allt för mycket tid på, att säkerhetsmässigt se till att plattformarna är uppdaterade samt att försöka ligga steget före hackare. I våra leveranser hade vi tidigare en startsträcka på ca 2-4 månader och ett tröskelvärde på ca 100-200tkr att komma igång med en E-handel. Men nu i vår produktionsanläggning/fabrik kan du vara igång inom en vecka och till en spottstyver, vilket möjliggör att du som företag kan komma igång att sälja i stort omgående.

För att möta tillväxten inom E-handeln som växer enormt, krävs att vi som E-handelsleverantör ställer om, snabbar upp och standardiserar leveranserna. Det handlar inte enbart om att leverera en E-handelsplattform, det kan alla leverera, det måste finnas en tydlig plan och struktur i alla leveranser, satta rutiner för att ta hand om våra kunder när de behöver hjälp, det måste vara enkelt och säkert.

E-handeln ligger idag på en ökningstakt per år på ca 16%. De närmsta åren spår vi att ökningstakten kommer att ökas ytterligare. På det traditionella gamla sättet kommer E-handelsleverantörer att få svårt att kunna leverera utifrån det enorma behov som råder. Risken att det kan bli fel är stor och det tar för lång tid. När väl företaget bestämt sig att komma ut på den digitala marknaden vill man igång direkt som kund.

För att möta upp företags behov av att börja sälja på nätet och få möjlighet att vara med på E-handelsresan, startar vi igång vår fabrik inom både webb & E-handel. Vi har plockat ner våra erfarenheter, alla säkerhetstänk samt kommande EU-direktiv som man som företag tvingas leva efter från 2018, där det ställs krav på att data/personuppgifter finns på säkra servrar inom EU. Därför väljer vi i våra lösningar enbart erbjuda serverhosting inom Sverige. Har du koll på vart din data befinner sig på t ex Amazon servrar? Du som företag är skyldig och ansvarar för ditt företags data. Får man som företag en revision utifrån EU-direktivet 2018, kan företagets omsättning stå inför ett vite av upp till 4%.

Här hittar du vår fabrik http://kon-it.se/e-handel-uddevalla/

Företag som omnämns i detta blogg-inlägg.

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern

 

Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

 

Patrik Ärlsjö

CEO , Kon-IT