Våra tjänster

Nätverk

Vi erbjuder konsulterade, drift, support, arkitektur och implementering

Närverk från Kon-IT
Som helhetsleverantör av har Kon-IT bred erfarenhet av att hantera nätverkslösningar. Om ni vill så anpassar vi redan befintliga nätverk, eller så bygger vi en ny lösning från grunden. Vi gör då en behovsanalys tillsammans med dig och ordnar sedan med arkitektur samt implementering och löser självklart både drift och support. Oavsett om ni behöver ett stort nätverk, eller ett mindre med få enheter, så ser vi till att alla komponenter fungerar optimalt med varandra.
Är du intresserad av nätverk? Kontakta oss