Microsoft upplevelserum dagens genomgång

By mars 21, 2017 april 12th, 2017 Event
Microsoft Office 365 session

Microsoft upplevelserum dagens genomgång

Intresserade deltagare, många bra frågor i dagens grupp. Mycket diskussion kring mötesstruktur, dokumentsäkerhet och hantering av olika projektgrupper i groups.

För att uppnå och hitta synergier kring att arbeta mobilt med dokument är upplevelserummet ypperligt, från företagets ledning till att implementera det direkt ner i organisationen. Hur skall vårt företag jobba med dokument? Vilka policys skall företaget ha i sin mötesstruktur?

Läs mer här och boka din plats i Microsofts upplevelserum och se hur Office 365 skulle kunna arbeta effektivt.